uitgebreid zoeken >
Een 6- of 10-jarige garantie op gevelelementen, kozijnen, ramen, buitendeuren en binnenspouwbladen is inmiddels een vanzelfsprekende zaak voor de bedrijven die bij Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) zijn aangesloten. De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie heeft in 1982, in het verlengde van de kwaliteitsregelingen voor geveltimmerwerk, de KVT, het initiatief tot oprichting van het SGT genomen. Voor u als opdrachtgever of gebruiker zijn geen extra kosten verbonden aan de SGT-garantie op de producten.

Omvang
De stichting is sinds 1982 uitgegroeid tot een organisatie, waarbij circa 100 timmerfabrieken zijn aangesloten.

Werkwijze
De basis voor de topkwaliteit die voor de SGT-gegarandeerde kozijnen, ramen, deuren en spouwbladen geldt, is de kwaliteitsverklaring op basis van de KVT, zoals deze voor de KOMO-certificatieregeling geldt. Alle bij het SGT aangesloten timmerfabrikanten zijn in het bezit van de vereiste kwaliteitsverklaringen en worden gecontroleerd op kwaliteitswaarborging door een onafhankelijk geaccrediteerd keuringsbureau.

Het melden van schade of het indienen van claims kunt via deze website doen. Rechts bovenaan deze pagina ziet u een button 'schades melden', via deze button komt u op een digitaal schademeldingsformulier terecht. Via dit formulier kunt u de schade bij SGT melden. Aan de hand van de schademelding wordt nagegaan of op het betreffende werk de SGT-garantieregeling van toepassing is. Is dit het geval, dan wordt de fabrikant in kennis gesteld en kan een schade-expert eventueel nader onderzoek naar de schadeoorzaak uitvoeren. De indiener van de klacht zal op de hoogte worden gehouden. De geldende garantietermijn is voor de SGT het vertrekpunt voor het in behandeling nemen van gegronde schadeclaims: ook als ondertussen de betrokken fabrikant niet meer bestaat.

Innovaties en nieuwe vormen
Wijzigingen op de gangbare constructies en vormen betekenen niet automatisch uitsluiting van de garantie. Door de betrokken timmerfabrikant wordt beoordeeld of door de wijzigingen extra risico's ontstaan. Een dialoog tussen de ontwerper en de timmerfabrikant zal in de praktijk veel oplossen, zodat de garantie vaak zonder verder voorbehoud geƫffectueerd kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het toepassen van donkere kleuren, die overigens wel een hogere onderhoudsfrequentie hebben.

Bestekken
Om zeker te zijn dat onder SGT-garantie wordt geleverd, zal in de bestekken of de opdrachten wel expliciet de SGT-garantie voorgeschreven moeten worden, bijvoorbeeld: "Kozijnen, ramen, deuren en gevelvullende elementen van hout dienen te worden geleverd met het desbetreffende KOMO attest-met-productcertificaten en onder garantie van de Stichting Garantie Timmerwerk,  SGT ".

Herstel
Voor meer informatie over de vergoeding van schade, waarvoor SGT kan worden aangesproken, kunt u de SGT-waarborgregelingen en het SGT-garantiereglement raadplegen. Deze regelingen kunt u vinden op deze website, onder de kop "downloads".
© 2020 Stichting Garantie Timmerwerk HomeSitemapDisclaimerContact
Meer informatie
Wachtwoord vergeten?